België

Sint-Martens-Bodegem (BE)

Over ons Sint-Martens-Bodegem (BE)

Sint-Martens-Bodegem is een deelgemeente van Dilbeek in Vlaams-Brabant. Het dorp telde op 31 december 2014 2.696 inwoners. Lange tijd werd aangenomen dat de vermelding ‘Bodenghem’ in de stichtingsoorkonde van de abdij van Affligem (1086) betrekking had op Bodegem, maar het gaat wellicht om een verwarring met het gehucht Beugem onder Moorsel bij Aalst. De stichting van een vroege dorpskern laat zich linguïstisch nochtans aantonen (Bodegem < Bodingahaim) ook de veldverdeling volgens een mansus-kadaster — die wijst op agrarische uitbating volgens een post-Karolingisch hofstelsel — werkt overtuigend. Het ontstaan van de gehuchten Honsem en Wolsem zou linguïstisch met deze periode verband kunnen houden.

Hotspots in Sint-Martens-Bodegem (BE)