Nederland

Maarssen

Over ons Maarssen

Maarssen is een dorp in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht, in de provincie Utrecht. De locatie is ten noorden van de stad Utrecht. Maarssen ligt behalve aan de rivier de Vecht ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Maarssen bestaat uit twee delen, het oude gedeelte ten noorden van het kanaal, in de volksmond vaak Maarssen-dorp genoemd en direct ten westen hiervan, aan de andere zijde van het kanaal, een relatief nieuw gedeelte aangeduid als Maarssenbroek, waar zich ook het station bevindt.

Het sfeervolle centrum van Maarssen heeft met de grachtjes met hun eeuwenoude grachtenpanden wel wat weg van Amsterdam, op kleinere schaal. De naam komt waarschijnlijk van ‘Marsua’, wat moeras betekent. Een verwijzing naar de moerassige veengronden die achter de rivier lagen. Rond de 9de eeuw woonden hier al mensen op de hoger gelegen –en dus droge – oeverwal langs de rivier. Het dorpje dat langzamerhand ontstond groeide sterk in de 17de eeuw toen rijke Amsterdamse kooplieden hier hun buitenplaatsen gingen bouwen. Bijzonder is dat er heel veel Joden in Maarssen woonden in de 17de en 18de eeuw. Zij mochten namelijk wel werken in Utrecht, maar daar niet wonen. Omdat Maarssen het dichtstbijzijnde dorp was, vestigden zij zich hier. Alleen het joodse kerkhof buiten het dorp (niet te bezoeken) en de Jodenkerksteeg herinneren nog aan hun aanwezigheid. Door de gunstige ligging aan de Vecht en vlak bij Utrecht –en later bij het Amsterdam-Rijnkanaal-, is Maarssen een belangrijk industrieplaatsje geworden. Tegenwoordig concentreert de industrie zich gelukkig langs het kanaal en vinden we langs de Vecht alleen nog maar mooie huizen, leuke winkels en gezellige restaurants. Je kan overal in het dorp gratis aan de kade aanleggen. Als er geen plek is, vaar dan even door naar de kade van Goudestein, iets buiten het dorp gelegen.

Hotspots in Maarssen